بهترین روش کاشت مو برای هر فردی

  1. اگر بیمار قصد ندارد تمامی موهایش را بزند روش FUT می تواند بهترین روش باشد.
  2. چنان چه قصد دارید برای ابرو ، ریش و … و به طور کل جایی  مقدار کمی مو لازم است ; کاشت انجام دهید بهترین روش کاشت مو می تواند FIT  باشد.
  3. افرادی که قسمت جلوی سرشان خالی است و فاقد خط موی جلوی سر هستند بهترین روش FUT است. در این روش  ظرافت بیش تری صورت می گیرد.
  4. چنان چه در یک جلسه نیاز به مو با تراکم زیادباشد FUT بهتر جواب می دهد.
  5. هم چنین شایان ذکر است که مدت زمان مورد نیاز در FIT نسبت به FUTبیشتر است.

امیدواریم توانسته باشیم شما را با انواع و بهترین روش کاشت مو آشنا کرده باشیم . اما در پایان این مقاله تاکید می کنیم که برای تصمیم گیری بهتر و نهایی بایستی با پزشک متخصص  کاشت مو مشورت  بکنید.