جهت پانسمان با پلاسما از هر مراجعه کننده حدود 9 سی سی خون گرفته می شود; این خون در کیت های مخصوص که قابلیت جداسازی پلاکت ها ; پلاسما گلبول های سفید ریخته می شود و در دستگاه سانتریفیوژ قرار داده می شود .

زمان و دور چرخش دستگاه برای جداسازی دقیق بسیار مهم است. بعد از جداسازی پلاسما داخل سرنگ کشیده می شود و در آخر عمل و بعد از شست و شوی سر توسط سرم استریل ، روی گرافت ها چکانده می شود و کمی بعد خشک می شود.

این مایع، زرد و شفاف بودده و روی قسمت های کاشت بی رنگ دیده می شود .

مزایای پانسمان با پلاسما

با توجه به مایع بودن قابلیت نفوذ در کانال های ایجاد شده در محل کاشت را دارد . با پر کردن این منافذ و پوشش کامل محل کاشت مانع نفوذ عوامل فیزیکی ذره بینی و باکتری ها از هوا به روی محل کاشت می شود . این مایع منبع مهمی از پروتئین ها و فاکتورهای ترمیم کننده طبیعی است .

نکته :

  1.  نیاز به تکرار در روز های بعد از عمل وجود ندارد ، مگر اینکه محل کاشت به علت های غیر قابل پیش بینی مثل تصادف با اجسام یا زمین خوردن دچار آسیب شود و احتیاج به پشتیبانی داشته باشد .
  2.  با اولین حمام به راحتی شسته می شود.