عمل کاشت ابرو در یک روز با بی حسی موضعی انجام می شود .

قبل از شروع عمل کاشت ابرو طرح مورد نظر توشط متقاضی و راهنمایی تیم پیوند مو صورت می گیرد; برداشت ساقه های مورد نیاز از قسمت دهنده مو; یعنی پشت سر در بازه زمانی چند دقیقه ای انجام می شود ; بهره گیری از میکروسکوپ های تخصصی کاشت مو گرافت های جدا شده و با دقت بالا و توجه به خواب ابرو کاشته می شود ; تا ۱۰ روز مراقبت های خاص توسط شخص متقاضی انجام می شود ; تمام ساقه ها بعد از ۱۰ روز تا یک ماه میریزند و بعد از ۳ ماه شروع به رشد می کنند .

پروسه رشد تا ۸ ماه ادامه دارد.