کاشت ابرو و نکات پیوند ابرو در کاشت ابرو مهمترین و قابل توجه ترین مورد خواب مو های پیوندی می باشد . در تاج ابرو ساقه ها با زاویه ۹۰ درجه ; در سینه ابرو به صورت افقی کاملا خوابیده …

ادامه مطلب